Grudzień

Grudzień 2015 roku zapisał się w historii naszego kraju pod znakiem licznych zgromadzeń, zebrań i wieców. Atmosfera ta udzieliła się nie tylko entuzjastom bronienia lub obalania rozmaitych systemów politycznych, ale także wielbicielom bezzałogowych obiektów latających. Tym razem w jednym miesiącu miały miejsce aż dwa największe wydarzenia zbiorcze z kalendarza High Flyers. Pierwszym z nich, 3 grudnia, było Walne Zgromadzenie -najwyższa władza w Kole Naukowym składająca się z jego wszystkich członków. Jest ono zwoływane co najmniej raz do roku, a w trakcie obrad podsumowywany jest rok działalności, powoływany jest nowy Zarząd i podejmowane są strategiczne decyzje dla HF. W tym roku akademickim przywództwo w kole objęli Michał Witas, Paulina Kapała oraz Artur Balsam. Drugim, tym razem mniej oficjalnym wydarzeniem była Wigilia High Flyers. 21 grudnia w sali bankietowej Centrum Kultury Studenckiej ‘Mrowisko’ znów rozgorzały zażarte dyskusje w kwestii wirników, kątów natarcia i lądowań awaryjnych, a wszystko przy akompaniamencie barszczu chlupoczącego w talerzach i chrupania orzełkowo-lotniczych ciastek (pozostałe potrawy niestety nie wydawały odgłosów użytecznych literacko).

Pragniemy także zapewnić, że podczas naszych spotkań nie ucierpiał żaden ustrój, prezes, dron (może odrobinkę) lub akt prawny, a atmosfera jak zwykle była rodzinna.

Karol Jabłoński  ::  2016-01-08 21:53:56

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny