Generacja Przyszłości - rozdanie nagród

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska uhonorowała laureatów drugiej edycji konkursu „Generacja Przyszłości”. Uroczystość miała miejsce 11 października 2014 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podczas konferencji „Zawód naukowiec” skierowanej do przedstawicieli młodej generacji polskich naukowców.

Wśród nagrodzonych znaleźli się studenci i opiekunowie dwóch kół naukowych Politechniki Śląskiej – Międzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers oraz zespołu Silesian Greenpower. Konferencja połączona była z wystawą i prezentacją pojazdów/samolotów/łazików, które są efektem prac powstałych w ramach I edycji „Generacji Przyszłości”. W części wystawowej Politechnikę Śląską reprezentowało więc Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers, prezentując bezzałogowe samoloty (Orzeł, Heron) i platformy wielowirnikowe (HF-4X, Y6). Drugim zespołem była grupa Smart Power Studenckiego Koła Naukowego Modelowania Konstrukcji Maszyn, zaangażowana w projekt Shell Eco-marathon, prezentująca pojazd elektryczny MuSHELLka.

Dla przypomnienia, „Generacja Przyszłości” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach.

dr inż. Roman Czyba  ::  2014-10-17 17:38:27

4-te miejsce w Holandii!

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy, w dniach 11-15 sierpnia w Holandii odbyła się międzynarodowa konferencja IMAV (ang. International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition) połączona z zawodami bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy mikro. Politechnikę Śląską reprezentował nasz zespół w składzie: Wojciech Dudzik, Michał Hecel, Marcin Janik, Marcin Kolny, Oliver Kurgan, Kornel Matusiak, Paweł Matyszok, Łukasz Sobota, Łukasz Szczurowski, Mateusz Ucher, Paulina Wilk, Grzegorz Wójcik, Agnieszka Ziebura, a także HF-Dron, HF-6X oraz Ardu-6X. Rywalizowaliśmy z dwunastoma drużynami z Singapuru, Niemiec, Francji, Iranu, Wielkiej Brytanii i Rosji.

Podczas tegorocznej edycji zawodów zdobyliśmy 4-te miejsce, za drużynami National University of Singapore, Team Dipole z Niemiec oraz Ecole Nationale de lAviation Civile z Francji. 

Zawody były rozgrywane w wojskowym miasteczku treningowym, natomiast misje składały się na spójny scenariusz akcji wywiadowczo-ratunkowej obejmującej elementy zarządzania kryzysowego. Do wykonania była mapa terenu dotkniętego klęską żywiołową, jej analiza pod kątem dostępności dróg, inspekcja wnętrz budynków, a także lokalizacja rannych i ofiar. 

W przypadku High Flyers jury doceniło autonomiczny lot nad miasteczkiem i trafne zlokalizowanie przeszkód na drogach, inspekcję wskazanego budynku, samodzielny start oraz wielokrotne precyzyjne lądowanie. Co prawda obyło się bez opadów podczas zawodów, lecz średnia prędkość wiatru wynosiła 35km/h. Platforma naszej konstrukcji sprawdziła się znakomicie, ponieważ jako jedna z nielicznych potrafiła swobodnie manewrować w tak trudnych warunkach.

Udział w zawodach jest jednym z elementów projektu pt. „Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu”, realizowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, pod kierunkiem dr inż. Romana Czyby przy wsparciu merytorycznym dr inż. Marcina Lemanowicza oraz mgr inż. Grzegorza Szafrańskiego. Projekt realizowany jest w ramach I edycji programu MNiSW - „Generacja Przyszłości”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z uczestnikami zawodów w czwartek 21.08.2014 o godz. 11.00 w auli F Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (ul. Akademicka 16).

Karol Jabłoński  ::  2014-08-19 15:26:07

International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition 2014

Kod misji: IMAVAFC (India Mike Alpha Victor Alpha Foxtrot Charlie; pl. Irena Mieczysław Andrzej Vładysław Andrzej Franciszek Celina)

Miejsce: Oostdorp, Holandia

Czas: 12 sierpnia, AD 2014

Sytuacja: Przez niewielkie miasteczko Oostdorp na wschód od Amsterdamu przeszedł nieznany kataklizm. Na zdjęciach satelitarnych widnieją uszkodzone zabudowania, zniszczona infrastruktura, nieprzejezdne drogi. Nie ma kontaktu z miejscową ludnością, mieszkańcy mogą potrzebować opieki medycznej, wody pitnej, żywności, prawdopodobnie kończy im się papier toaletowy.

Cel: Udać się do zniszczonej strefy, dokonać rozpoznania, zidentyfikować zagrożenia, sporządzić mapę sytuacyjną, zlokalizować potencjalne ofiary, nie narazić się sołtysowi.

Do tej misji wezwano najlepszych. Nie powinna więc dziwić liczba zespołów, które poczuły się w obowiązku przybyć. Wśród nich nie mogło zabraknąć zespołu High Flyers. Wyposażeni w sprzęt wywiadowczy najwyższej klasy w postaci bezzałogowych pojazdów latających, komputerów prawie najnowszej generacji oraz szortów Marcina wyruszają do Holandii, by pokazać, na co ich stać.

International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition to międzynarodowa konferencja połączona z zawodami bezzałogowych i autonomicznie sterowanych obiektów latających klasy mikro.

Już po raz drugi Politechnikę Śląską będzie reprezentował zespół zMiędzywydziałowego Koła Naukowego High Flyers. Po zeszłorocznym debiucie zakończonym sukcesem (srebro, w kategoriach indoor autonomy oraz indoor operation) drużyna jest pełna entuzjazmu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tegoroczne zmagania będą znacznie różniły się od poprzednich konkursów rozgrywanych od 2005 roku, stawiając przed bezzałogowymi platformami latającymi trudniejsze wyzwania.

Zawody będą rozgrywane w wojskowym miasteczku treningowym, natomiast dotychczasowy podział na kategorie indoor oraz outdoor zostanie zniesiony. Wymusza to duże zmiany w konstrukcji pojazdów, ponieważ będą musiały łączyć w sobie stabilność, zdolność do długotrwałego lotu i odporność na warunki atmosferyczne urządzeń przeznaczonych do lotów na otwartym terenie, oraz zwrotność i precyzję manewrowania platform przystosowanych do działań wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.

Misje będą składały się na spójny scenariusz akcji wywiadowczo-ratunkowej obejmującej elementy zarządzania kryzysowego. Do wykonania będzie mapa miasteczka dotkniętego klęską żywiołową, jej analiza pod kątem dostępności dróg, inspekcja wnętrz budynków, a także lokalizacja rannych i ofiar.

Udział w zawodach jest jednym z elementów projektu pt. „Rozwój bezzałogowych systemów latających wyposażonych w moduły widzenia maszynowego oraz wielofunkcyjne układy sterowania zwiększające stopień autonomii lotu”, realizowanego na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w ramach I edycji programu MNiSW - „Generacja Przyszłości”.

Karol Jabłoński  ::  2014-08-06 19:16:16

Generacja Przyszłości po raz drugi

Mamy przyjemność ogłosić, iż po raz drugi High Flyers jest laureatem konkursu Generacja Przyszłości! W tegorocznej edycji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam 8 miejsce za projekt pt. „Wielokryterialna optymalizacja zdolności operacyjnych bezzałogowych obiektów latających”.

„Generacja Przyszłości” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach.

Na 62 złożone wnioski, które oceniano m.in. ze względu na innowacyjny charakter projektu, wkład w polską naukę oraz dotychczasowe osiągnięcia w konkursach międzynarodowych dofinansowanie otrzymało 26.

Karol Jabłoński  ::  2014-08-02 07:14:54

Współpraca z TME

Mamy przyjemność zakomunikować, iż firma Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. została nowym Partnerem Technologicznym High Flyers. Firma ta, będąca jednym z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej w Europie dołącza do grona naszych sponsorów. Wsparcie ze strony firmy TME będzie polegać głównie na dostarczaniu nam podzespołów elektronicznych, które wykorzystamy w budowie platform latających startujących w przyszłych zawodach, a także nowego wyposażenia pracowni. Za wszelkie formy pomocy serdecznie dziękujemy!

Karol Jabłoński  ::  2014-07-18 03:29:17Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny